Categoria: PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Església parroquial de Santa Engràcia de Montcada

DADES CADASTRALS Núm.: 2233701DF3923C0001UA Titularitat: Privada DADES URBANÍSTIQUES Pla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018. Classificació: SUC (urbà consolidat). Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a. Equipaments comunitaris i…

Església de Santa Maria de Montcada, casa rectoral i creu de terme

Altres denominacions: Església de Terranostra del Sagrat Cor de Jesús. DADES CADASTRALSNúm.: 0222601DF3902C0001YO.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 21. Desenvolupament urbà opcional.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM….

Casa de la Vila

Altres denominacions: Ajuntament Vell. DADES CADASTRALS Núm.: 2231520DF3923A0001FH.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a. Equipaments comunitaris i dotacions actuals.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ…

Societat Cultural i Recreativa La Unió

Altres denominacions: La Unió DADES CADASTRALSNúm.: 1841116DF3914B0001OG.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: SU (urbà consolidat).Qualificació: Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova…

Auditori Municipal

Altres denominacions: Cal Sarget, Casino dels Camperols, Magatzem de la Plaça. DADES CADASTRALSNúm.: 2333316DF3923C0001XA.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 13b. Zona en densificació semi intensiva.Exp….

La Salle

Altres denominacions: Col·legi dels “Hermanos”. DADES CADASTRALSNúm.: 2235502DF3923E0001KY.Superfície: 7873 m2.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a. Equipaments comunitaris i dotacions actuals.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació…

Cementiri Municipal

DADES CADASTRALS Núm.: 1828209DF3912H0001AS.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a. Equipaments comunitaris i dotacions actuals.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé:…

Associació Benèfica Instructiva

Altres denominacions: ABI, Café Colón, Teatre Colón, el Casino dels Senyors, Ateneu Domingo Fins. DADES CADASTRALSNúm.: 2229607DF3922G0001YU.Superfície: 586 M2Sostre: 946 M2Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM…

Can Tauler

Altres denominacions:Casalet de Cultura, Escola Sant Lluís, Escola de les Escales de Sant Joan. DADES CADASTRALSNúm.: 2027102DF3922E0001HS.Superfície: 448 M2Sostre: 217 M2N. Plantes: 3Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976….

Antic Hospital de Montcada

Altres denominacions: Antiga Caserna de la Guàrdia Civil, Casa de la Vila. DADES CADASTRALSNúm.: 2231520DF3923A0001FH.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SU (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes(S) Clau 7a. Equipaments comunitaris i…

Masia Can Pomada

DADES CADASTRALSNúm.: 1250915DF3915A0001KM. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i MPG 97/2496.Classificació: SNC (urbà no consolidat).Qualificació: Clau 6b. Parcs i jardins urbans, de nova creació de caràcter local.Exp. RPUC: 1976/000477/B i…

Masia Ca n’Albinyana i capella annexa de Sant Pere

DADES CADASTRALSNúm.: 001200100DF39E0001OD. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.Classificació: SND (urbanitzable no delimitat).Qualificació: Clau 21. Desenvolupament urbà opcional.Exp. RPUC: 1976/000477/B –…

Masia Can Piella

Altres denominacions: La Piella DADES CADASTRALSNúm.: 08124A002000010000FH. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Pla Director U. de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs.Classificació: SND (urbanitzable no delimitat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7c….

Masia Can Rocamora, capella de la Santa Creu i passeig de Can Rocamora

Altres denominacions: Can Payàs. DADES CADASTRALSNúm.: 08124A002003270000FQ – 02202800DF39E0001ED. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUD (urbanitzable delimitat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7c. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell…

La Torre dels Frares

Altres denominacions: La Torre de Montcada, Can Vestit. DADES CADASTRALSNúm.:  2921101DF3922B0001BI. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SUD (urbanitzable delimitat).Qualificació: Sist.(S)Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de…

Can Moia

Altres denominacions: Moia, Mas Soler. DADES CADASTRALSNúm.:  000900600DF39C0001IK. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SND (urbanitzable no delimitat).Qualificació: Sist.(S)Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació…

Can Toi

Altres denominacions: El Mirador de Can Toi, Restaurant. DADES CADASTRALSNúm.:  08124A00609017. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SU (urbà consolidat).Qualificació: Clau 20a I 11 edificació aïllada subzona…

Masia Can Pla

Altres denominacions: Masia Muns. DADES CADASTRALSNúm.:  000400100DF39C0001UK.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 8b. Verd privat d’interès tradicional.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001875/M.Relació…

Masia Can Fontanet

Altres denominacions: Mas Riera, Els Pallers, masia Reixac. DADES CADASTRALSNúm.:  08124A004000150000FU.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 8b. Verd privat protegit.Exp. RPUC:…

Torre Na Joana i capella de Jesús del Gran Poder

Altres denominacions: Torre Bellvert, Torre Erill, Torre Bombita. DADES CADASTRALSNúm.:  0333401DF3903C0001UE.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM I MPG 2005.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris de…

Ca n’Oliver

DADES CADASTRALSNúm.:  4026901DF3942E0001FB.Superfície: 3.900Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 20a I 11 edificació aïllada subzona unifamiliar Subzona VIII.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva: …

Can Valentí, masia de Can Filaina, cotxeres i masoveria

DADES CADASTRALSNúm.:  00400200DF39A0001HM.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 8b. Verd privat d’interés tradicional.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001875/M.Relació ntiva:  PGM, PE S….

Torre Oriol

Altres denominacions: Can Miralpeix. DADES CADASTRALS Núm.:  08124A008000550000FB. Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUES Pla vigent: PGM i PE S. MARINA. Classificació: Sistemes (S). Qualificació: Clau 27. Parcs Forestals De conservació….

Ca n’Oriol Vell

Altres denominacions: La Torre dels Conills. DADES CADASTRALSNúm.: 000400400DF39C0001AK.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SND (urbanitzable no delimitat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa Viària bàsica.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM…

Can Bonet, edifici annex i masoveria

DADES CADASTRALSNúm.: 000400700DF39C0001GK.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 8b. Verd privat d’interès tradicional. La masoveria: Clau 9 Protecció de sistemes generals.Exp….

Ca l’Alcalde

Altres denominacions: La Torre Blanca DADES CADASTRALSNúm.: 3443605DF3934C0001VVO.N. Plantes: 4Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 8a. Verd privat protegit.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM, PE S….

Casa Nadal

DADES CADASTRALSNúm.: 2230213DF3923A0001UH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Edificis.Altres…

Casa Casanovas

DADES CADASTRALSNúm.: 2230249DF3923A0001BH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i…

Casa Riera

DADES CADASTRALSNúm.: 2229924DF3922G0001WU.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Edificis.Altres…

Casa Massagué

DADES CADASTRALSNúm.: 2270224DF3923A0001PH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i…

Can Cuyàs

DADES CADASTRALSNúm.: 223O223DF3923AOOO1QH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i…

Torre Vila

Altres denominacions: Cactus DADES CADASTRALS Núm.: 2230228DF3923A0001MH. Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUES Pla vigent: PGM. Classificació: Sòl Urbà (S.U.). Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva. Exp. RPUC: 1976/000477/B….

Cases Bofill

DADES CADASTRALSNúm.: 2229101DF3222G0001QU – 2229113DF3922G0001DU – 2229112DF3922G0001RU.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC:…

Casa Grau

DADES CADASTRALSNúm.: 2229109DF3922G0001RU.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i…

Casa Bofill

DADES CADASTRALSNúm.: 2229111DF3922G0001KU.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Edificis.Altres…

Casa Dulcet

DADES CADASTRALSNúm.: 2129905DF3922G0001IU.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i MP PGM AC 2018….

Can Casamada

Altres denominacions: Casa Obregón, casa Carabén. DADES CADASTRALSNúm.: 2229606DF3922G0001BUTitularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 7a. Equipaments comunitaris i dotacions actuals.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2006/023233.Relació ntiva:  PGM i MPG 2006/023233. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus…

Torre Alemany

DADES CADASTRALSNúm.: 2027114DF3922E0001TS.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b*. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i MP PGM AC 2018. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de…

Casa Rufi

DADES CADASTRALSNúm.: 2232122DF393A0001ZH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Edificis.Altres prot.: IPAAMiR: Casa Rufi, R.U.059. 1999. IPCI-PA…

Torre Santaló

Altres denominacions: Can Cervera DADES CADASTRALSNúm.: 2031643DF3923A0001EH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 15. Conservació de l’estructura urbana i edificatòria. Clau 6b. Parcs i Jardins Urbans de nova creació i…

Torre Fins

DADES CADASTRALSNúm.: 2O31633DF3923AOOO1OH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 15. Conservació de l’estructura urbana i edificatòria. Clau 6b. Parcs i Jardins Urbans de nova creació i caràcter local.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ…

Casa Larratea i jardí

Altres denominacions: Cerveseria DADES CADASTRALSNúm.: 2226401DF3922E0001ZS – 2227113DF3922E0001ES.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i MPG 14/53537.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistema (S) 7b. Equip. Comunitaris i dotacions de nova creació.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2014/053537.Relació ntiva:  PGM I MPG 14I53537….

Casa Serra

DADES CADASTRALSNúm.: 2132331DF3923C0001XA.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i ED 2001/1221.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva. Estudi de detall carrer Sant Sebastià, 20 i carrer Ripoll, 47. Aprovació definitiva 27/06/2001.Exp….

Casa Pla

DADES CADASTRALSNúm.: 1630804DF3913B0001QZ.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 8a Verd privat protegit. Pla Especial de reforma interior de la Font Pudenta. Aprovació definitiva 25/06/2001. nova clau 8aFP.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ…

Casa Ciuró

DADES CADASTRALSNúm.: 2129202DF3922G.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM 1976. MP PGM d’actuacions compensatòries 2018.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b*. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i MP PGM AC 2018. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé:…

Torre Pàmies

DADES CADASTRALSNúm.: 0725209DF3902F0001FD.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 15. Conservació de l’estructura urbana i edificatòria.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Edificis.Altres prot.:IPAAMiR: Torre Maria…

Casa del Sindicat Agrícola

Altres denominacions: Sindicat Agrícola Català Sant lsidre. Casa Viñals DADES CADASTRALSNúm.: 1839610DF3913H0001EY.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 13b. En densificació urbana semi intensiva.Exp. RPUC: 1976/000477/B –…

Vila Palacios

Altres denominacions: Torre Solà. DADES CADASTRALSNúm.: 2232111DF3923A0001KH.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sistemes (S).Qualificació: Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus…

Casa Fàbregas

Altres denominacions: Química de Montcada, Panreac S.A., Ca l’Escorxa-rosses. DADES CADASTRALSNúm.: 1832705DF3913B0001MZ.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 18T. Zona subjecte a ordenació  volumètrica específica – ús…

Vista Rica

DADES CADASTRALSNúm.: 2031617DF3923A0001AH.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sistemes (S).Qualificació: Clau 6b. Parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter localExp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació:…

Estació de França

Altres denominacions: Estació de Montcada i Reixac DADES CADASTRALSNúm.: 2330101DF3923A0001YH – 2330101DF3923A0002UJ.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 3. Sistema ferroviari.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus…

Estació de Sant Joan i escales

Altres denominacions: Estació Montcada i Reixac – Sant Joan, Escales de Sant Joan DADES CADASTRALSNúm.: 2027101DF3922E0001US.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 3. Sistema ferroviari.Exp….

Estació del Nord

Altres denominacions: Estació de Montcada-Manresa DADES CADASTRALSNúm.: 2030801DF3923A0001SH.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 3. Sistema ferroviari.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació:…

Estació de Can Sant Joan

Altres denominacions: Estació de Montcada Bifurcació. DADES CADASTRALSNúm.: 1818403DF3911H0001XK.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 22a. Industrial.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Edificis.Altres prot.:…

Estació de Mas Rampinyo

Altres denominacions: Estació de Montcada-Ripollet. DADES CADASTRALSNúm.: 1745604DF3914F0001XT.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 3. Sistema ferroviari.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació:…

La Mina i el Reixagó

Altres denominacions: Casa de la Mina. DADES CADASTRALSNúm.: 2118101DF3921G0001GD.Titularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 6b. Parcs i Jardins Urbans de nova creació de caràcter…

Ponts de la línia de ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses

Altres denominacions: Ponts de ferro de la línia de ferrocarril Barcelona – Puigcerdà. DADES CADASTRALSTitularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 3. Sistema ferroviari.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació…

Pont sobre el Ripoll de la carretera C-17

Altres denominacions: Pont sobre el Ripoll de la carretera – 152, Pont de la carretera de Ribes. DADES CADASTRALSTitularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau…

Pont de ferro de la línia de ferrocarril de França al seu pas pel Ripoll

DADES CADASTRALSTitularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 3. Sistema ferroviari.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Obra civil. CATALOGACIÓTipus de bé: Patrimoni…

Aqüeducte del Vallès I

Altres denominacions: Aqüeducte de Can Cuiàs. DADES CADASTRALSTitularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 26. Lliure permanent, Clau 6b. Parcs i Jardins Urbans de nova…

Aqüeducte del Vallès II

DADES CADASTRALSTitularitat: Pública. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 25. Cementiris comarcals.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i PN SERRA COLLSEROLA. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Obra…

Xemeneia 1, Bòbila Coll de Montcada

DADES CADASTRALSNúm.: 0415504DF3901E0001HP.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SND (urbanitzable no delimitat).Qualificació: Clau 22b. Desenvolupament industrial.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i PN SERRA COLLSEROLA. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Obra…

Xemeneia 2, Bòbila Coll de Montcada

Altres denominacions: Bòbila de Montcada SA DADES CADASTRALSNúm.: 08124A010000170001GW – 08124A010000170000FQGW.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SND (urbanitzable no delimitat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 6c. Parcs i Jardins Urbans Actuals i…

Xemeneia 3, Bòbila Coll de Montcada

DADES CADASTRALSNúm.: 08124A010000170000FQ – 08124A010000170001GVV.Titularitat: Privada. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 6c. Parcs i Jardins Urbans Actuals i de nova creació a nivell metropolità.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació…

Xemeneia 4, Casa Fàbregas

DADES CADASTRALSNúm.: 1832705DF3913B0001MZ. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Clau 18HP-7b. Zona subjecte a ordenació  volumètrica específica – habitatges de protecció pública – ús compartit amb equipament comunitari de…

Xemeneia 5, Vallençana

DADES CADASTRALSNúm.: 2724103DF3922D0001ME. DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sòl Urbà (S.U.).Qualificació: Clau 16. Renovació urbana: rehabilitació.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ ANTERIORTipus de bé: Patrimoni arquitectònic.Classificació: Obra civil.Altres prot.: IPAAMiR: Xemeneies de…