Categoria: PATRIMONI NATURAL, AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC

Turó de Montcada

DADES CADASTRALS 08124A010000700000FJ DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN S. COLLSEROLA.Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU) .Qualificació: Clau 26b. Lliure permanent.Exp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva: PGM i PN S….

Arbreda de Mas Duran

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PD ACTUR Gallecs.Classificació: Sistemes S.Qualificació: Sistema (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.Exp. RPUC: 1976/000477/B, 2003/008291/B.Relació ntiva:  PGM…

Plataners de la Carretera Vella

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SUD (urbanitzable delimitat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica. Clau 6b. Parcs i JardinsUrbans De nova creació de caràcter localExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva:  PGM…

Plataners de la Carretera de Ripollet

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: Sistemes (S).Qualificació: Clau 5. Xarxa viària bàsica.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni natural.Classificació: Arbres monumentals. CATALOGACIÓ PROPOSADATipus de bé: Patrimoni natural.Classificació:…

Llera del riu Besòs

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau SH Sistema hidrogràfic.Exp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva:  PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni natural.Classificació: Entorns fluvials i marítims. CATALOGACIÓ PROPOSADATipus de bé:…

Llera del riu Ripoll

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: Sistemes (S).Qualificació: Clau 5. Xarxa viària bàsica.Exp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva:  PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni natural.Classificació: Entorns fluvials i marítims. CATALOGACIÓ PROPOSADATipus de bé:…

Om de l’escola Mitja Costa

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGMClassificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7a.Equipaments comunitaris i dotacions actuals.Exp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva:  PGN CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni naturalClassificació: Arbres monumentals CATALOGACIÓ PROPOSADATipus…

Pollancre de la Riera de Sant Cugat

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni natural.Classificació: Arbres monumentals. CATALOGACIÓ PROPOSADATipus de…

Alzina de Santa Maria

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni natural.Classificació: Arbres monumentals. CATALOGACIÓ PROPOSADATipus de…

Lledoner de Ca n’Oller

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni natural.Classificació: Arbres monumentals. CATALOGACIÓ PROPOSADATipus…

Conjunt de 4 plàtans al Reixagó

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 6. Parc i Jardins Urbans.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni natural.Classificació: Arbres monumentals. CATALOGACIÓ PROPOSADATipus…

Pi dels pous de la Casa de les Aigües

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé:…

Pi del masover i Butia de la Casa de les Aigües

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé:…

Roure de la Font del Tort

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU).Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i PE S. MARINA. CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni…

Cedre del carrer Montiu

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris idotacions de nova creació a nivell localExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva:  PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni…

Conjunt de 4 plàtans de Can Milans

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell localExp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva:  PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé:…

La Font Pudenta

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM.Classificació: SUC (urbà consolidat).Qualificació: Sistemes (S) Clau 5. Xarxa viària bàsica.Exp. RPUC: 1976/000477/BRelació ntiva:  PGM CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé: Patrimoni ambiental-paisatgístic.Classificació: Fonts i dolls.Altres prot.: IPAAMiR:…

Font del Tort

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: Sòl No Urbanitzable (S.N.U.).Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora Serralada…

Font de la Mitja Costa

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Clau 26. Lliure permanent.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i Decret 146/2010 PN COLLSEROLA CATALOGACIÓ VIGENTTipus de bé:…

Font dels Avellaners

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció…

Font dels Caçadors

DADES URBANÍSTIQUES Pla vigent: PGM i PE S. MARINA. Classificació: SNU (no urbanitzable). Qualificació: Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació. Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M. Relació ntiva: …

Mirador de Reixac

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació: Sistemes (S) Clau 7b. Equipaments comunitaris i dotacions de nova creació a nivell local.Exp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.Relació…

Mirador de Ca n’Oriol Vell – La torre dels Conills

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació:  Clau 26. Zones amb sòl no urbanitzable lliure permanentExp. RPUC: 1976/000477/B – 2001/001857/M.Relació ntiva:  PGM i PE de…

Mirador de l’Estrella

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació:  Sistemes (S) Clau 27. Parcs Forestals De conservació.Exp. RPUC: 1976/000477/B.Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i Millora…

Mirador del turó del Sextet

DADES URBANÍSTIQUESPla vigent: PGM i PE S. MARINA.Classificació: SNU (no urbanitzable).Qualificació:  Sistemes (S) Clau 28. Parcs Forestals De repoblació.Exp. RPUC: 1976/000477/B- 2001/001857/M.Relació ntiva:  PGM i PE de Protecció i…